sobota, 3 listopada 2018

Jak długo jeszcze?


Łzy ciekną po policzkach
Tam, gdzie z nazwiskiem tabliczka
I kapą, kapią wraz z deszczem.
Jak długo jeszcze?

Jak długo jeszcze czekać,
Aż zabiorą człowieka
Byle daleko od Ziemi,
Zostawiając Tych, co zmartwieni...